Edycja jesienna kursu PJM A1 i PJM A2- OFERTA SZKOLENIOWA z zakresu POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO na 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów PJM na jesień 2017.

Poziom A1 i A2.

Kursy PJM prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone są dla rodzin osób niesłyszących, pracowników różnego rodzaju instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystywać język migowy w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi. Na kurs zapraszamy wszystkie osoby chętne poznać podstawy języka migowego, o pełnej motoryce kończyn górnych, co jest niezbędne do posługiwania się tym językiem.

Kursy prowadzą doświadczeni wykładowcy na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi, a także niesłyszący lektorzy. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych, w systemie tygodniowym, weekendowym lub mieszanym – w zależności od ustaleń grupy z wykładowcą. Kurs prowadzony jest w siedzibie Domu Kultury Głuchych we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 2/10.

Kurs kończy się egzaminem, uczestnik po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje zaświadczenie. W skład komisji wchodzą osoby niesłyszące, a także wykładowcy eksperci oraz tłumacze języka migowego. Oddział Dolnośląski PZG wystawia faktury VAT. Instytucje państwowe, po przedstawieniu stosownego oświadczenia o finansowaniu usługi ze środków publicznych zostają zwolnione z podatku od towarów i usług.

Cena kursu zawiera:

 • Materiały dydaktyczne – książka oraz płyta DVD
 • Serwis kawowy
 • Egzamin
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu wraz z oceną końcową z egzaminu
 • Pozostałe koszty związane z organizacją kursu.

Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania pełnej grupy uczestników. Zapisy zbierane są telefonicznie, mailową, bądź osobiście w Biurze Oddziału. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zajęć. Zajęcia rozpoczynają się przy udziale min. 10 uczestników.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy.

Dofinansowanie:
Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Każda osoba mająca trudności
w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy z taką osobą.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.
Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego składane są w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzory wniosków do pobrania

OBOWIĄZKOWO!!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o złożenie kserokopii w CKJM  lub wysłanie skanu złożonego wniosku na adres kursy@pzg.wroc.pl
Wszelkich informacji o dofinansowaniach do kursów PJM z środków PFRON można uzyskać pod adresem e-mail kursy@pzg.wroc.pl
Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Proponowany harmonogram kursów

Zapraszamy do udziału!

POZIOM A1 – elementarny część I
Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego
Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupy do ustalenia.
Koszt kursu od osoby 750 zł.

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu  niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi. Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc., może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy migają wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych, oraz około 400 znaków ideograficznych.

Cel kursu:

 1. Rozbudzenie motywacji do nauki.
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno- przestrzennym.
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.

GRUPA A1 “weekendowa”

Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM)

poziom elementarny część I (A1) /15 miejsc/

Zakładany termin rozpoczęcia zajęć: 02.09.2017

Dni zajęć: piątki, soboty i niedziele

Miejsce zajęć: Dom Kultury Głuchych, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

Zakładany termin zakończenia zajęć: 01.10.2017

Zakładany termin egzaminu: 05.10.2017

 

 

Kurs PJM – A1 – wrzesień/październik 2017

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć Suma godzin lekcyjnych
sobota 2 września 2017 9:00-12:30 4
niedziela 3 września 2017 9:00-12:30 4
piątek 8 września 2017 16:30-19:00 3
sobota 9 września 2017 9:00-13:00 5
niedziela 10 września 2017 9:00-13:00 5
piątek 15 września 2017 16:30-19:00 3
sobota 16 września 2017 9:00-13:00 5
niedziela 17 września 2017 9:00-13:00 5
piątek 22 września 2017 16:30-19:00 3
sobota 23 września 2017 9:00-13:00 5
niedziela 24 września 2017 9:00-13:00 5
piątek 29 września 2017 16:30-19:00 3
sobota 30 września 2017 9:00-13:00 5
niedziela 1 października 2017 9:00-13:00 5
SUMA 60
wtorek 5 października 2017 od 16:00 DO 18:00 EGZAMIN

POZIOM A2 – elementarny część II (A2)

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego.
Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupy do ustalenia.
Koszt kursu od osoby 750 zł.

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba po pierwszym zapoznaniu się  językiem migowym mogła w łatwy i przystępny sposób opanować i zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych i inkorporowanych , oraz około 400 znaków ideograficznych

Cel kursu:

 1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego.
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno – przestrzennym.
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem
  i  codziennymi czynnościami.

GRUPA A2 “weekendowa”

Zakładany termin rozpoczęcia zajęć: 06.10.2017

Dni zajęć: piątki, soboty i niedziele

Miejsce zajęć: Dom Kultury Głuchych, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

Zakładany termin zakończenia zajęć: 05.11.2017

Zakładany termin egzaminu: 06.11.2017

 

Kurs PJM – A2 – październik/listopad 2017
Dzień tygodnia Data Godziny zajęć Suma godzin lekcyjnych
piątek 6 października 2017 16:30-19:00 3
sobota 7 października 2017 9:00-13:00 5
niedziela 8 października 2017 9:00-13:00 5
piątek 13 października 2017 16:30-19:00 3
sobota 14 października 2017 9:00-13:00 5
niedziela 15 października 2017 9:00-13:00 5
piątek 20 października 2017 16:30-19:00 3
sobota 21 października 2017 9:00-13:00 5
niedziela 22 października 2017 9:00-13:00 5
piątek 27 października 2017 16:30-19:00 3
sobota 28 października 2017 9:00-13:00 5
niedziela 29 października 2017 9:00-13:00 5
sobota 4 listopada 2017 9:00-12:30 4
niedziela 5 listopada 2017 9:00-12:30 4
SUMA 60
poniedziałek  6 listopada 2017 od 16:00 DO 18:00 EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *