Brak ogrzewania i ciepłej wody

Szanowni Państwo,

PZG O/D niniejszym informuje za firmą FORTUM, że w dniu 7 lutego br. przez cały dzień, nie będzie w naszych budynkach ciepłej wody oraz ogrzewania.

W tym dniu firma FPRTUM będzie prowadziła prace nad likwidacja przyłącza sieci c. bez odbioru ciepła do bud. przy ul. Orląt Lwowskich 20f.