Uwaga! Zmiana godzin pracy Portierni na terenie posesji PZG O/D

PZG O/D/ informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. ulegną zmianie godziny pracy Portierni.

Wjazd/wyjazd oraz korzystanie z posesji PZG O/D możliwe będzie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:30.

Pojazdom pozostawionym na noc na płatnych miejscach postojowych, będzie naliczana opłata zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania z miejsc postojowych. Uiszczenie opłaty (otrzymanie paragonu) oraz opuszczenie terenu PZG O/D będzie możliwe po godzinie 6:00 dnia następnego.