UWAGA! OSZUŚCI!!!

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu uprzedza o działalności oszustów na terenie województwa dolnośląskiego, którzy podszywają się pod osoby głuche lub pracowników/wolontariuszy naszego stowarzyszenia i wyłudzają darowizny na rzecz naszej organizacji.

Zarząd Oddziału Dolnośląski PZG z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 oświadcza, że nie prowadzi żadnej akcji (zbiórki pieniędzy) we Wrocławiu, ani w żadnym z miast na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie działają jednostki terenowe PZG O/D.

Wszelka działalność osób prywatnych polegająca na zbieraniu podpisów pod listami, zbieraniu danych osobowych oraz pieniędzy jest oszustwem i próbą wyłudzenia mienia. Czyny te podlegają karze i są określone przez kodeks karny (artykuł 268).

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski jednocześnie informuje, że dołoży starań, by jak najszybciej wyjaśnić sprawę, oraz że zawiadomił już o powyższym Policję.

Osoby, które zauważą powyżej opisaną nielegalną działalność, proszone są o bezzwłoczne powiadomienie Policji pod numerem 997 lub 112 oraz o zawiadomienie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Dolnośląskiego (tel. 71-355-37-58, biuro@pzg.wroc.pl).