„Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty Wrocławian 2021” – nowe Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Wrocław