„Świadomy i aktywny” – zaproszenie do udziału w projekcie