Statut

STATUT

Polskiego Związku Głuchych

tekst jednolity uchwalony na
XIV Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Głuchych
w dniach 03-04 grudnia 2016 r. w Warszawie (…)

Pełny tekst dostępny jest pod linkiem.