Program Likwidacja Barier Funkcjonalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wrocławiu jest realizatorem między innymi  programu likwidacji barier funkcjonalnych. Ten program  jest realizowany bez zmian. Podobnie jak w latach poprzednich, niesłyszący mogą  ubiegać się o dofinansowanie  na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  technicznych, po spełnieniu warunków formalnych.

Wnioski w formie papierowej do pobrania na stronie MOPS.

https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych/likwidowanie-barier-funkcjonalnych