Praca w PZG

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu od stycznia 2022 r. zatrudni samodzielną księgową na pół etatu. Praca w centrum miasta (ul. Braniborska) z bezpłatnym parkingiem dla pracowników. Oferujemy 3000 zł brutto.
Zakres obowiązków na tym stanowisku:
  1. Prowadzenie dokumentacji i ksiąg finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką rachunkowości Oddziału Dolnośląskiego PZG, ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi, organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych.
  2. Nadzór nad ewidencją i wydatkowaniem środków finansowych.
  3. Terminowa sprawozdawczość budżetowa (miesięczna, kwartalna, roczna), opracowywanie corocznych bilansów, sporządzanie sprawozdawczości i działalności do Urzędu Skarbowego, KRUS, GUS, PFRON, MPiPS.
  4. Prowadzenie obsługi finansowej działalności Oddziału Dolnośląskiego PZG (sporządzanie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, umów zleceń/dzieło, prowadzenie rejestracji ubezpieczeń majątku PZG), prowadzenie rozliczeń finansowych z zewnętrznymi kontrahentami.
  5. Obsługa programu PLATNIK – przekazywanie dokumentacji do ZUS.
  6. Analiza kondycji finansowej Oddziału Dolnośląskiego PZG.
  7. Wystawianie dokumentacji podatkowej (PIT-11, PIT-40, CIT-8, VAT-7, podatku od nieruchomości).
  8. Rozliczanie projektów lokalnych.
CV proszę wysyłać na poniższy adres:
malgorzata.koszyczarek@pzg.wroc.pl
Tel. 533-341-247