Otwarcie świetlic

 U W A G A

Informujemy, że od 25 maja otwarte zostają świetlice podległe Oddziałowi Dolnośląskiemu PZG.  Spotkania w świetlicach będą  możliwe przy zachowaniu  określonych przez rząd zasad bezpieczeństwa.  Do naszych placówek   dostęp osób  będzie związany z udostępnioną powierzchnią (4 m2 na 1 osobę z zachowaniem odstępów pomiędzy stolikami). We Wrocławiu  w DK spotkania będą we wtorki i czwartki w godzinach 14-16 oraz 16.30-18.30, na które w jednym przedziale czasowym jednorazowo może wejść  tylko 20 osób  posiadających maski i rękawiczki jednorazowego użytku.  Wymogi stosowania się do określonych zasad sanitarnych wynikają z nałożonych nakazów oraz bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Biuro nadal czynne codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 8-13 –  w tych godzinach dyżurują tłumacze. Możliwe uzyskanie pomocy i wsparcia na miejscu.

W ramach dofinansowania z PFRON od czerwca rozpoczynają się stacjonarne zajęcia świetlicowe i warsztatowe we wszystkich świetlicach tj: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław. Zajęcia będą odbywać się w te same dni, jak poprzednio.