Międzynarodowy Dzień Głuchych

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski przesyła najlepsze życzenia!