Międzynarodowy Dzień Głuchych i Dzień Seniora 10.10.2020