POZIOM A2 – poziom podstawowy

 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 33).
 • Cena kursu od osoby: 1200 zł / 90h
 • BRAK EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH! Każdy uczestnik na koniec otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

POZIOM A2 – poziom elementarny część I

KURS WEEKENDOWY (SOBOTY, NIEDZIELE)

STACJONARNY

Kurs PJM A2  luty – kwiecień

L.p.

Dzień tygodnia

Data

Godziny zajęć

Suma godzin lekcyjnych

1.

sobota

12 lutego

9:00 – 13:45

6

2.

niedziela

13 lutego

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

3.

sobota

19 lutego

9:00 – 13:45

6

4.

niedziela

20 lutego

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

5.

sobota

26 lutego

9:00 – 13:45

6

6.

niedziela

27 lutego

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

7.

sobota

5 marca

9:00 – 13:45

6

8.

niedziela

6 marca

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

9.

sobota

12 marca

9:00 – 13:45

6

10.

niedziela

13 marca

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

11.

sobota

19 marca

9:00 – 13:45

6

12.

niedziela

20 marca

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

13.

sobota

26 marca

9:00 – 13:45

6

14.

niedziela

27 marca

9:00 – 13:45

6

 

 

 

 

 

15.

sobota

2 kwietnia

9:00 – 13:45

6

SUMA

90

 

 

 

 

POZIOM A2 – poziom elementarny część I

KURS WEEKENDOWY (SOBOTY, NIEDZIELE)

ON-LINE

Kurs PJM A2  luty – kwiecień

L.p.

Dzień tygodnia

Data

Godziny zajęć

Suma godzin lekcyjnych

1.

sobota

12 lutego

9:00 – 13:00

5

2.

niedziela

13 lutego

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

3.

sobota

19 lutego

9:00 – 13:00

5

4.

niedziela

20 lutego

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

5.

sobota

26 lutego

9:00 – 13:00

5

6.

niedziela

27 lutego

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

7.

sobota

5 marca

9:00 – 13:00

5

8.

niedziela

6 marca

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

9.

sobota

12 marca

9:00 – 13:00

5

10.

niedziela

13 marca

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

11.

sobota

19 marca

9:00 – 13:00

5

12.

niedziela

20 marca

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

13.

sobota

26 marca

9:00 – 13:00

5

14.

niedziela

27 marca

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

15.

sobota

2 kwietnia

9:00 – 13:00

5

16.

niedziela

3 kwietnia

9:00 – 13:00

5

 

 

 

 

 

17.

sobota

9 kwietnia

9:00 – 13:00

5

18.

niedziela

10 kwietnia

9:00 – 13:00

5

SUMA

90

 

 

 

 

POZIOM A2 – elementarny część I

KURS W TYGODNIU (PONIEDZIAŁKI I ŚRODY)

STACJONARNY

Kurs PJM A2  luty – kwiecień

L.p.

Dzień tygodnia

Data

Godziny zajęć

Suma godzin lekcyjnych

1.

poniedziałek

14 lutego

17:00 – 20:45

5

2.

środa

16 lutego

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

3.

poniedziałek

21 lutego

17:00 – 20:45

5

4.

środa

23 lutego

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

5.

poniedziałek

28 lutego

17:00 – 20:45

5

6.

środa

2 marca

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

7.

poniedziałek

7 marca

17:00 – 20:45

5

8.

środa

9  marca

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

9.

poniedziałek

14 marca

17:00 – 20:45

5

10.

środa

16 marca

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

11.

poniedziałek

21 marca

17:00 – 20:45

5

12.

środa

23 marca

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

13.

poniedziałek

28 marca

17:00 – 20:45

5

14.

środa

30 marca

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

15.

poniedziałek

4 kwietnia

17:00 – 20:45

5

16.

środa

6 kwietnia

17:00 – 20:45

5

 

 

 

 

 

17.

poniedziałek

11 kwietnia

17:00 – 20:45

5

18.

środa

13 kwietnia

17:00 – 20:45

5

SUMA

90

 

 

 


POZIOM A2 – elementarny część II

 • Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego.
 • Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupa max 10 osób.
 • Cena kursu od osoby: 800 zł (jest to ostatni kurs wg programu 60 godz.).
 • Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba po pierwszym zapoznaniu się  językiem migowym mogła w łatwy i przystępny sposób opanować i zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych i inkorporowanych , oraz około 400 znaków ideograficznych.


Cele kursu:

 1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego.
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym.
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i  codziennymi czynnościami.

OBOWIĄZKOWO !!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Osoby zainteresowane zapisem na kursy, proszone są zgłaszać swoją kandydaturę telefonicznie (71-355-37-58) bądź mailowo kursy@pzg.wroc.pl, biuro@pzg.wroc.pl lub dominika.peciakowska@pzg.wroc.pl, zanim podpiszą umowę o dofinansowanie z PFRON, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.