POZIOM A2 – poziom podstawowy

 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 33).
 • Cena kursu od osoby: 1200 zł / 90h
 • BRAK EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH! Każdy uczestnik na koniec otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 

 


POZIOM A2 – elementarny część II

 • Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego.
 • Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupa max 10 osób.
 • Cena kursu od osoby: 800 zł (jest to ostatni kurs wg programu 60 godz.).
 • Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba po pierwszym zapoznaniu się  językiem migowym mogła w łatwy i przystępny sposób opanować i zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych i inkorporowanych , oraz około 400 znaków ideograficznych.


Cele kursu:

 1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego.
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym.
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i  codziennymi czynnościami.

OBOWIĄZKOWO !!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Osoby zainteresowane zapisem na kursy, proszone są zgłaszać swoją kandydaturę telefonicznie (71-355-37-58) bądź mailowo kursy@pzg.wroc.pl, biuro@pzg.wroc.pl lub dominika.peciakowska@pzg.wroc.pl, zanim podpiszą umowę o dofinansowanie z PFRON, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.