POZIOM A2 – elementarny część II

 

POZIOM A2 – elementarny część II

 

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 750 zł.

 

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba po pierwszym zapoznaniu się  językiem migowym mogła w łatwy i przystępny sposób opanować i zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych i inkorporowanych , oraz około 400 znaków ideograficznych
Celem kursu:

  1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego
  2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno ? przestrzennym;
  3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
  4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych;
  5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i  codziennymi czynnościami.

 

 

Kurs PJM – A2-czerwiec/lipiec 2018

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć

Suma godzin lekcyjnych

piątek

22 czerwca 2018 16:30-19:00 3

sobota

23 czerwca 2018 9:00-13:45 6

niedziela

24 czerwca 2018 9:00-13:45

6

piątek

6 lipca 2018 16:30-19:00 3

sobota

7 lipca 2018 9:00-13:45

6

niedziela 8 lipca 2018 9:00-13:45

6

piątek

13 lipca 2018 16:30-19:00 3

sobota

14 lipca 2018 9:00-13:45

6

niedziela 15 lipca 2018 9:00-13:45

6

piątek

20 lipca 2018 16:30-19:00 3

sobota

21 lipca 2018 9:00-13:45

6

niedziela 22 lipca 2018 9:00-13:45

6

SUMA

60

wtorek

24 lipca 2018 od 16:00 DO 18:00

EGZAMIN