POZIOM A1 – elementarny część I

 

POZIOM A1 – elementarny część I

 

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego
Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) – grupy do ustalenia.
Koszt kursu od osoby 750 zł.

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu  niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi. Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc., może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy migają wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych, oraz około 400 znaków ideograficznych.

Cel kursu:

  1. Rozbudzenie motywacji do nauki.
  2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno- przestrzennym.
  3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
  4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
  5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.

 

 

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć

Suma godzin lekcyjnych

piątek

1 grudnia 2017 16:30-19:00 3

sobota

2 grudnia 2017 9:00-13:45 6
niedziela 3 grudnia 2017 9:00-13:45

6

piątek 5 stycznia 2018 16:30-19:00

3

sobota

6 stycznia 2018 9:00-13:45 6
niedziela 7 stycznia 2018 9:00-13:45

6

piątek

12 stycznia 2018 16:30-19:00 3
sobota 13 stycznia 2018 9:00-13:45

6

niedziela

14 stycznia 2018 9:00-13:45

6

piątek 19 stycznia 2018 16:30-19:00

3

sobota

20 stycznia 2018 9:00-13:45

6

niedziela

21 stycznia 2018

9:00-13:45

6

SUMA

60

wtorek 23 stycznia 2018 od 16:00 DO 18:00

EGZAMIN