O kursie

Kursy PJM prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone są dla rodzin osób niesłyszących, pracowników różnego rodzaju instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystywać język migowy w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi. Na kurs zapraszamy wszystkie osoby chętne poznać podstawy języka migowego, o pełnej motoryce kończyn górnych, co jest niezbędne do posługiwania się tym językiem.

Kursy prowadzą doświadczeni wykładowcy na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi, a także niesłyszący lektorzy. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych, w systemie tygodniowym, weekendowym lub mieszanym – w zależności od ustaleń grupy z wykładowcą. Kurs prowadzony jest w siedzibie Domu Kultury Głuchych we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 2/10.

Kurs kończy się egzaminem, uczestnik po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje zaświadczenie. W skład komisji wchodzą osoby niesłyszące, a także wykładowcy eksperci oraz tłumacze języka migowego.

Oddział Dolnośląski PZG wystawia faktury VAT. Instytucje państwowe, po przedstawieniu stosownego oświadczenia o finansowaniu usługi ze środków publicznych zostają zwolnione z podatku od towarów i usług.

Cena kursu zawiera:

  • Materiały dydaktyczne – książka oraz płyta DVD
  • Serwis kawowy
  • Egzamin
  • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu wraz z oceną końcową z egzaminu
  • Pozostałe koszty związane z organizacją kursu.

Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania pełnej grupy uczestników. Zapisy zbierane są telefonicznie, mailową, bądź osobiście w Biurze Oddziału. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zajęć. Zajęcia rozpoczynają się
przy udziale min. 10 uczestników.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy.

Dofinansowanie:
Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Każda osoba mająca trudności w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy z taką osobą.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.
Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego składane są w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.


Wzory wniosków do pobrania

 

OBOWIĄZKOWO!!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o złożenie kserokopii w CKJM  lub wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl
Wszelkich informacji o dofinansowaniach do kursów PJM z środków PFRON można uzyskać pod adresem e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl
Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Zapraszamy do udziału!

 

Osoby zainteresowane zapisem na kursy, proszone są zgłaszać swoją kandydaturę telefonicznie bądź mailowo, zanim podpiszą umowę o dofinansowanie z PFRON, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

anna.morawska@pzg.wroc.pl ; kursy@pzg.wroc.pl , tel: 071/ 355-37-58 , tel. 889-054-199.

Osoby które otrzymują dofinansowanie z PFRON, proszone są o umawianie się telefonicznie na podpisanie oświadczenia.

tel. 071/ 355-37-58