Wałbrzych

ul. 11-go Listopada 128
58-302 Wałbrzych

tel.: 074 842-29-99
e-mail: walbrzych@pzg.wroc.pl

Godziny stałych dyżurów:
Poniedziałek: 16:00 – 20:00
Piątek: 16:00 – 20:00