Jubileusz 70-lecia istnienia Ośrodka dla Niesłyszących we Wrocławiu

 

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.oswdn.wroclaw.pl/index.php/wydarzenia-zapowiedzi/1277-jubileusz-70-lecia-przygotowania