Integracyjne warsztaty teatralne dla niesłyszących i słyszących

MOST POMIĘDZY ŚWIATEM CISZY I DŹWIĘKU

W życiu codziennym zwykle tylko się mijają. Wiedzą o sobie, jednak podchodzą do siebie bez ciekawości. Głusi i słyszący. Tym razem Centrum Kultury Wrocław Zachód zaprasza do spotkania, które ma stać się pomostem między światami ciszy i dźwięku. Integracyjne warsztaty teatralne startują w CKWZ już niebawem.

Głównym celem zajęć jest współpraca osób reprezentujących różne kultury, języki i percepcje świata. Pragniemy pobudzić potrzebę odbioru kultury oraz zainspirować osoby Głuche do poszukiwania tekstów, które poruszają. Jednocześnie zależy nam na zwróceniu uwagi osób słyszących na istnienie użytkowników języka migowego – nie jako osób z niepełnosprawnościami, ale mniejszości kulturowej. Warsztat ma zapewnić przestrzeń do spotkania form ekspresji jednych i drugich na teatralnej scenie, a tym samym rozwinąć oryginalny język teatralny.

Języki wizualno-przestrzenne należą do języków niezwykle teatralnych. Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Języka Migowego, ponieważ nie tylko umożliwia odbiór jego użytkownikom, ale także jest bardzo plastycznym narzędziem pracy. Gest jest nieodłączną częścią opowieści. Może nadać początek ruchowi abstrakcyjnemu, stanowić podparcie emocjonalne, służyć budowaniu charakteru postaci. Natomiast tworzenie teatru dla słyszących i nie, wpływa korzystnie na integrację obu grup, inspiruje, rozwija myślenie abstrakcyjne.

Udział w zajęciach może dodać Głuchym odwagi w próbach odnalezienia się w świecie słyszących, zachęcić głuche dzieci do nauki języka polskiego, zwrócić uwagę ich opiekunów problemy z którymi się zmagają. Z kolei słyszących może uwrażliwić i zachęcić do komunikacji z Głuchymi, a także otworzyć im świat gestu i ruchu.

Integracyjne warsztaty teatralne dla słyszących i niesłyszących startują w Centrum Kultury Wrocław Zachód w październiku. Do udziału zaproszeni są zarówno dorośli, jak i młodzież.

Udział jest całkowicie bezpłatny.

UWAGA! Znajomość Polskiego Języka Migowego nie jest wymagana!

Zapisy w Dziale Programowym CKWZ.