Informacja od Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących, słabosłyszących i głuchoniemych oraz  mając na uwadze zapewnienie im dostępu do bieżących wiadomości, Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że od 1 lipca br. Biuro tłumaczy swoje video-komunikaty (pliki MP4) na Polski Język Migowy (PJM).

Pliki z tłumaczem PJM dostępne są na stronie cba.gov.pl w zakładce „Aktualności”.