Informacja MOPS Wrocław na temat podziału środków PFRON


Można już składać wnioski na dofinansowanie:


– turnusów rehabilitacyjnych,
– sprzętu rehabilitacyjnego,
– ortopedycznego itd.

finansowanych ze środków PFRON.

Od 01 marca 2021 uruchomiony zostaje program „Aktywny samorząd”. Wnioski można składać bezpośrednio w DAON (Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych) (MOPS Wrocław ul. Strzegomska) oraz za pośrednictwem SOW (System Obsługi wsparcia).