Zmiany w rocznym harmonogram warsztatów kosmetycznych