Event promujący wydanie publikacji pn. „Historia i Kultura Głuchych we Wrocławiu”