Wyłudzenia pieniędzy

 

Czy spotkaliście się z prośbą o datek pieniężny dla Polskiego Związku Głuchych? Czy te pieniądze trafiają do PZG? Wyjaśnienie w filmie.