Raporty o sytuacji na Dolnym Śląsku (napisy)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do śledzenia raportów video o sytuacji na Dolnym Śląsku.

Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska przedstawia bieżącą sytuację w naszym regionie.

Filmy zawierają napisy ułatwiające odbiór przez osobę z dysfunkcjami słuchu.