Terminy kursów PJM

Szanowni Państwo, Ponieważ większość kursantów złożyło do PFRON wnioski o dofinansowanie do kursu PJM A1, utworzenie grupy zależy od tego, kiedy dofinansowanie będzie zrealizowane. Opóźnienie w przyznaniu dofinansowań wynika między innymi z wydłużonych procedur rozpatrywania […]

Kurs PJM – A1

Pragniemy poinformować, że planujemy rozpocząć kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1: – w systemie weekendowym (sobota i niedziela): kurs stacjonarny w dn. od 06.05.2023 r. – 02.07.2023 r. godz. 9:00 – 13:45 – w […]

Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia – PL

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski jest realizatorem zadania publicznego „Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia”, które jest dofinansowane ze środków finansowych otrzymanych w […]

Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia – UA

Польська асоціація глухих Нижньосілезьке відділення реалізує громадське завдання «Допомога інвалідам або дітям-інвалідам до 18 років шляхом організації різних форм підтримки», яке фінансується з коштів, отриманих у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). У рамках міцера, […]