Otwarcie świetlic

 U W A G A Informujemy, że od 25 maja otwarte zostają świetlice podległe Oddziałowi Dolnośląskiemu PZG.  Spotkania w świetlicach będą  możliwe przy zachowaniu  określonych przez rząd zasad bezpieczeństwa.  Do naszych placówek   dostęp osób  będzie związany z udostępnioną powierzchnią (4 m2 na 1 osobę z zachowaniem […]

Praca w PZG

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu od czerwca 2020 roku zatrudni do projektu pt. „Aktywni i samodzielni” współfinansowanego ze środków PFRON Instruktora terapii zajęciowej na umowę zlecenie. Wymagane są udokumentowane kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć manualno-artystycznych oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć manualnych lub/i […]