Aktualny kontakt z Urzędami Skarbowymi

           

Informacja od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu            

 

 

W związku z czasowym ograniczenie dostępu do Urzędów Skarbowych Krajowa Administracja Skarbowa zachęcając do korzystania z elektronicznych form rozliczeń, załatwiania spraw urzędowych przez Internet i zdalnego kontaktu z jednostkami KAS. Szczegółowe informacje o elektronicznych usługach dla podatników można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl – zakładka „Urzędy skarbowe” oraz na www.podatki.gov.pl

Ponadto w serwisie www.biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, za pomocą Internetu, można złożyć wniosek oraz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych – stwierdzające stan zaległości.

 

Poniżej przesyłam aktualny wykaz nr telefonów oraz adres e-mail wrocławskich urzędów skarbowych:

 

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU:

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT,  CIT – Obsługa wg nazwisk/nazw  –  nr telefonu:
– 71/ 79-50-517 Litery: H, Ś, T, W, S, U
– 71/ 79-50-514 Litery: A, C, Ć, F, G, P, R, Ż, L, M, V, Y,

– 71/ 79-50-516Litery:B, D, E, I, J, K, Ł, N, O, Z

VAT– nr telefonu 71 79 50 568, 71 79 50 519
JPK_VAT – nr telefonu 71 79 50 506

Sala obsługi – nr telefonu 71 79 50 532

spadki/darowizny– nr telefonu 71 79 50 552 do 554

rejestracja podatników– nr telefonu 71 79 50 564

egzekucja administracyjna– nr telefonu 71 79 50 528, 539 do 541

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 71 79 50 543 do 550
komórka wierzycielska – nr telefonu 71 79 50 534 do 535

Adres e-mail urzędu skarbowego: 1.us.wroclaw@mf.gov.pl
Adres skrzynki e-PUAP: /v3i24yxp0m/SkrytkaESP

                                 

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW – FABRYCZNA

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu  071 79 77 303

VAT – nr telefonu 071 79 77 411, 071 79 77 412, 071 79 77 415, 071 79 77 419,    071 79 77 420, 071 79 77 421

CIT – nr telefonu 071 79 77 320

spadki/darowizny – nr telefonu 071 79 77 515, 071 79 77 518, 071 79 77 519

rejestracja podatników – nr telefonu 071 79 77 308, 071 79 77 307, 071 79 77 305, 071 79 77 302, 071 79 77 304

egzekucja administracyjna – nr telefonu 071 79 77 403, 071 79 77 423

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 071 79 77 222, 071 79 77 217

komórka wierzycielska dotyczy upomnień – nr telefonu 071 79 77 110,

071 79 75 612

komórka wierzycielska dotyczy ulg w spłacie: – nr telefonu 071 79 77 114,                  

071 79 77 106

Adres e-mail urzędu skarbowegous.wroclaw.fabryczna@mf.gov.pl

 

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW – KRZYKI

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego:

PIT– nr telefonu 71/79-85-305;71/79-85-310; 71/79-85-314

VAT– nr telefonu 71/79-85-301; 71/79-85-344; 71/79-85-414

CIT– nr telefonu 71/79-85-305; 71/79-85-310; 71/79-85-314

spadki/darowizny– nr telefonu 71/79-85-412; 71/79-85-226; 71/79-85-413

rejestracja podatników– nr telefonu 71/79-85-207; 71/79-85-208; 71/79-85-307

egzekucja administracyjna– nr telefonu 71/79-85-241; 71/79-85-243; 71/79-85-249

rachunkowość podatkowa – 71/79-85-441; 71/79-85-435; 71/79-85-447; 71/79-85-444

komórka wierzycielska– nr telefonu 71/79-85-321; 71-79-85-320; 71/79-85-404

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.wroclaw.krzyki@mf.gov.pl

 

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW – PSIE POLE

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT– nr telefonu 71/3265245; 71/3265265 (działalność gospodarcza)

Sprzedaż nieruchomości– nr telefonu 71/3265214

VAT– nr telefonu 71/3265223; 71/3265243

CIT– nr telefonu 71/3265253

spadki/darowizny– nr telefonu 71/3265241

rejestracja podatników– nr telefonu 71/3265268; 71/3265233

egzekucja administracyjna– nr telefonu 71/3265231; 71/3265230

poborcy skarbowi– nr telefonu 71/3265225, 71/3265261

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 71/3265292; 71/3265286

komórka wierzycielska– nr telefonu 71/3265239

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.wroclaw.psie_pole@mf.gov.pl

 

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW – STARE MIASTO

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT– nr telefonu  71 78 66 702, 71 78 66 705, 71 78 66 730                        

VAT– nr telefonu  71 78 66 731, 71 78 66 732                        

CIT– nr telefonu   71 78 66 730                        

spadki/darowizny– nr telefonu 71 78 66 705

rejestracja podatników– nr telefonu 71 78 66 742

egzekucja administracyjna– nr telefonu  71 78 66 739, 71 78 66 738, 71 78 66 736

rachunkowość podatkowa – nr telefonu  71 78 76 716, 71 78 66 718

komórka wierzycielska– nr telefonu 71 78 66 719. 71 78  66 729

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.wroclaw.stare_miasto@mf.gov.pl

 

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW – ŚRÓDMIEŚCIE

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT– nr telefonu 71 371 40 14

VAT– nr telefonu 71 371 41 74

CIT– nr telefonu 71 371 41 65

podatek akcyzowy– nr telefonu 71 371 41 38, 71 371 41 93, 71 371 40 01

spadki/darowizny– nr telefonu 71 371 41 73

rejestracja podatników– nr telefonu 602 370 099

egzekucja administracyjna– nr telefonu 71 371 41 35

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 71 371 41 69, 71 371 4050

komórka wierzycielska – nr telefonu 71 371 40 37, 71 371 40 45(upomnienia), 71 371 40 94 (raty)

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.wroclaw.srodmiescie@mf.gov.pl

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

VAT– nr telefonu 71 3236870, 71 3236882, 71 3236940, 71 3236892

CIT– nr telefonu 71 3236907, 71 3236902,  71 3236893

rejestracja podatników– nr telefonu 71 3236821

egzekucja administracyjna– nr telefonu 71 3236852

rachunkowość podatkowa nr telefonu 71 3236856, 71 3236857, 71 3236859,

71 3236860, 71 3236861, 71 3236863

komórka wierzycielska– nr telefonu 71 3236854, 71 3236853,71 3236886

Adres e-mail urzędu skarbowego: dolnoslaski.us@mf.gov.pl

 

Ponadto dodatkowo zostały uruchomione wojewódzkie infolinie PIT: